عملیات شهید مدنی

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو


این عملیات در غرب سوسنگرد با همکاری ارتش و سپاه پاسداران انجام شد. بعد از عملیات شهید رستمی، دشمن به رغم در اختیار داشتن دهلاویه آن را تخلیه کرد و در غرب آن مستقر شد. به این ترتیب روستای دهلاویه از حضور سربازان عراق خالی شد، در حالیکه در تصرف نیروهای ایران نیز قرار گرفته بود. به منظور تصرف خاکریزهای خط مقدم دشمن از دغاغله تا دهلاویه و در پی آن ورود به روستای دهلاویه و استقرار در آن عملیاتی مشترک در تاریخ 27/6/1360 در جنوب جاده‌ی سوسنگرد، بستان انجام شد.


در محور دهلاویه عملیات از ساعت 4:30 بامداد آغاز شد. یک ساعت بعد رزمندگان توانستند ضمن انهدام چند تانک عراقی، سنگرهای آنان را پاک‌سازی کرده و خاکریز اول دشمن را تصرف کنند عملیات شهید مدنی منجر به آزادسازی منطقه‌ای به وسعت 10 تا 15 کیلومتر مربع شد. خطوط پدافندی منطقه‌ی عملیاتی سوسنگرد و تپه‌های الله‌اکبر تا زمان اجرای عملیات طریق‌القدس بدون تغییر ماند. در این عملیات 168 تن از رزمندگان اسلام شهید و 2 تانک ایران منهدم شد.

http://ravayatgar.org/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/item/8537-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A


یادمان‌های مرتبط با عملیات شهید مدنی

این عملیات در منطقه دهلاویه انجام شد.