نگاره‌های شهریور ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • نگاره‌های فروردین ماه  • نگاره‌های اردیبهشت ماه  • نگاره‌های خرداد ماه  • نگاره‌های تیر ماه  • نگاره‌های مرداد ماه  • نگاره‌های شهریور ماه
 • نگاره‌های مهر ماه  • نگاره‌های آبان ماه  • نگاره‌های آذر ماه  • نگاره‌های دی ماه  • نگاره‌های بهمن ماه  • نگاره‌های اسفند ماه

روز ۱ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱ شهریور

روز ۲ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲ شهریور

روز ۳ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۳ شهریور

روز ۴ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۴ شهریور

روز ۵ شهریور

الگو:نگارهٔ ۵ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۵ شهریور

روز ۶ شهریور

الگو:نگارهٔ ۶ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۶ شهریور

روز ۷ شهریور

الگو:نگارهٔ ۷ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۷ شهریور

روز ۸ شهریور

الگو:نگارهٔ ۸ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۸ شهریور

روز ۹ شهریور

الگو:نگارهٔ ۹ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۹ شهریور

روز ۱۰ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۰ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۰ شهریور

روز ۱۱ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۱ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۱ شهریور

روز ۱۲ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۲ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۲ شهریور

روز ۱۳ شهریور

Photo 2019-09-04 12-56-59.jpg
در تاریخ 13 شهریورماه سال 1366،سالروز عملیات فتح 10
رفتن به نگارهٔ ۱۳ شهریور

روز ۱۴ شهریور

شهید آیت الله قدوسی.jpg
در تاریخ 14 شهریورماه سال 1366،سالروز شهادت آیت الله علی قدوسی
رفتن به نگارهٔ ۱۴ شهریور

روز ۱۵ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۵ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۵ شهریور

روز ۱۶ شهریور

تظاهرات 16 شهریور
در تاریخ 16 شهریورماه سال 1357،تظاهرات عظیم مردمی ضد رژیم پهلوی به دعوت روحانیت در سراسر کشور
رفتن به نگارهٔ ۱۶ شهریور

روز ۱۷ شهریور

هفده شهریور جمعه سیاه
در تاریخ 17 شهریورماه سال 1357،واقعه جمعه سیاه و کشتار بی‌‏رحمانه مردم در میدان شهدای تهران (۱۳۵۷ ش)
رفتن به نگارهٔ ۱۷ شهریور

روز ۱۸ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۸ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۸ شهریور

روز ۱۹ شهریور

الگو:نگارهٔ ۱۹ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۱۹ شهریور

روز ۲۰ شهریور

عملیات.انصار
در تاریخ 20 شهریورماه 1365، عملیات انصار
رفتن به نگارهٔ ۲۰ شهریور

روز ۲۱ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۱ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۱ شهریور

روز ۲۲ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۲ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۲ شهریور

روز ۲۳ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۳ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۳ شهریور

روز ۲۴ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۴ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۴ شهریور

روز ۲۵ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۵ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۵ شهریور

روز ۲۶ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۶ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۶ شهریور

روز ۲۷ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۷ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۷ شهریور

روز ۲۸ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۸ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۸ شهریور

روز ۲۹ شهریور

الگو:نگارهٔ ۲۹ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۲۹ شهریور

روز ۳۰ شهریور‌ماه

الگو:نگارهٔ ۳۰ شهریور

رفتن به نگارهٔ ۳۰ شهریور