نگاره‌های فروردین ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • نگاره‌های فروردین ماه  • نگاره‌های اردیبهشت ماه  • نگاره‌های خرداد ماه  • نگاره‌های تیر ماه  • نگاره‌های مرداد ماه  • نگاره‌های شهریور ماه
 • نگاره‌های مهر ماه  • نگاره‌های آبان ماه  • نگاره‌های آذر ماه  • نگاره‌های دی ماه  • نگاره‌های بهمن ماه  • نگاره‌های اسفند ماه

روز ۱ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱ فروردین

روز ۲ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲ فروردین

روز ۳ فروردین

الگو:نگارهٔ ۳ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۳ فروردین

روز ۴ فروردین

الگو:نگارهٔ ۴ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۴ فروردین

روز ۵ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۵ فروردین

روز ۶ فروردین

الگو:نگارهٔ ۶ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۶ فروردین

روز ۷ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۷ فروردین

روز ۸ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۸ فروردین

روز ۹ فروردین

الگو:نگارهٔ ۹ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۹ فروردین

روز ۱۰ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۰ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۰ فروردین

روز ۱۱ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۱ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۱ فروردین

روز ۱۲ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۲ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۲ فروردین

روز ۱۳ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۳ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۳ فروردین

روز ۱۴ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۴ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۴ فروردین

روز ۱۵ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۵ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۵ فروردین

روز ۱۶ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۶ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۶ فروردین

روز ۱۷ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۷ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۷ فروردین

روز ۱۸ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۸ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۸ فروردین

روز ۱۹ فروردین

الگو:نگارهٔ ۱۹ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۱۹ فروردین

روز ۲۰ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۰ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۰ فروردین

روز ۲۱ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۱ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۱ فروردین

روز ۲۲ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۲ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۲ فروردین

روز ۲۳ فروردین

الگو:نگارهٔ ۲۳ فروردین

رفتن به نگارهٔ ۲۳ فروردین

روز ۲۴ فروردین

آیت الله طالقانی
در تاریخ 24 فروردین ماه سال،تعطیلی کلیه دفترهای آیت الله طالقانی در تهران و شهرستانها در اعتراض به دستگیری مجتبی طالقانی
رفتن به نگارهٔ ۲۴ فروردین

روز ۲۵ فروردین

تاسیس دفتر آزادی بخش فلسطین در تهران


در تاریخ 25 فروردین ماه سال،تاسیس دفتر آزادی بخش فلسطین در تهران
رفتن به نگارهٔ ۲۵ فروردین

روز ۲۶ فروردین

انتخابات دومین دوره یدمجلس شورای اسلامی


در تاریخ 26 فروردین ماه سال،انتخابات دومین دوره ی مجلس شورای اسلامی
رفتن به نگارهٔ ۲۶ فروردین

روز ۲۷ فروردین

عملیات نصر1
در تاریخ 27 فروردین ماه،عملیات نصر1
رفتن به نگارهٔ ۲۷ فروردین

روز ۲۸ فروردین

سقوط شهر فاو


در تاریخ 28 فروردین ماه سال1367ش،سقوط شهر فاو
رفتن به نگارهٔ ۲۸ فروردین

روز ۲۹ فروردین

عملیات ناوچه جوشن
در تاریخ 29 فروردین ماه سال1367ش،عملیات غرور آفرین ناوچه جوشن
رفتن به نگارهٔ ۲۹ فروردین

روز ۳۰ فروردین‌ماه

شهادت صالح علی صماد
در تاریخ 30 فروردین ماه،شهادت صالح علی صماد
رفتن به نگارهٔ ۳۰ فروردین