یادبودهای فروردین ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای فروردین ماه  • یادبودهای اردیبهشت ماه  • یادبودهای خرداد ماه  • یادبودهای تیر ماه  • یادبودهای مرداد ماه  • یادبودهای شهریور ماه
 • یادبودهای مهر ماه  • یادبودهای آبان ماه  • یادبودهای آذر ماه  • یادبودهای دی ماه  • یادبودهای بهمن ماه  • یادبودهای اسفند ماه

روز ۱ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱ فروردین

روز ۲ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲ فروردین

روز ۳ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳ فروردین

روز ۴ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۴ فروردین

روز ۵ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۵ فروردین

روز ۶ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۶ فروردین

روز ۷ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۷ فروردین

روز ۸ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۸ فروردین

روز ۹ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۹ فروردین

روز ۱۰ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۰ فروردین

روز ۱۱ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۱ فروردین

روز ۱۲ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۲ فروردین

روز ۱۳ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۳ فروردین

روز ۱۴ فروردین‌ماه

رفتن به یادبودهای ۱۴ فروردین

روز ۱۵ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۵ فروردین

روز ۱۶ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۶ فروردین

روز ۱۷ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۷ فروردین

روز ۱۸ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۸ فروردین

روز ۱۹ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۹ فروردین

روز ۲۰ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۰ فروردین

روز ۲۱ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۱ فروردین

روز ۲۲ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۲ فروردین

روز ۲۳ فروردین‌ماه

 • لزوم طاغوت‎زدایی از مراکز دولتی
 • درگذشت یداللَّه سحابی (۱۳۸۱ ش)


رفتن به یادبودهای ۲۳ فروردین

روز ۲۴ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۴ فروردین

روز ۲۵ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۵ فروردین

روز ۲۶ فروردین‌ماه

 • انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی .
 • حملهٔ هوایی آمریکا به لیبی .
 • رحلت فقیه مجاهد "شیخ محمد تقی بافقی" (۱۳۲۵ ش)
 • رحلت سید ابوالفضل موسوی تبریزی (۱۳۸۲ ش)
 • اعلامیه جبهه پایدار مبنی بر اینکه هرگونه حمله به ایران به منزله حمله به این کشورهای عضو خواهد بود. (سوریهلیبیالجزایر – و ایران اعضای جبهه پایداری بودند)
 • تلگراف تحریک آمیز شیخ عزالدین حسینی به آیت الله طالقانی برای سوء استفاده از دستگیری فرزندان ایشان
 • اعلام مواضع حزب دمکرات کردستان درباره انتشار اسناد همکاری عزالدین حسینی با ساواک
 • بهره برداری گروههای معارض با نظام جدید از مسأله ارضی در کردستان برای کسب مشروعیت و اعمال سلطه بر منطقه
 • ادامه تحریکها در ترکمن صحرا : مهمانسرای فرمانداری نظامی گنبد را افراد مسلح ترکمن با حمایت سازمان چریکهای فدایی اشغال کردند ؛ ایجاد محیط رُعب و وحشت برای وادار کردن افراد غیرترکمن به ترک منطقه
 • پیشنهاد عربستان سعودی به ترکیه برای قطع تجارت با ایران و قبول هرگونه زیان مالی و پرداخت غرامت از سوی عربستان .


رفتن به یادبودهای ۲۶ فروردین

روز ۲۷ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۷ فروردین

روز ۲۸ فروردین‌ماه

 • سقوط شهر فاو (۱۳۶۷ ش)


رفتن به یادبودهای ۲۸ فروردین

روز ۲۹ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۹ فروردین

روز ۳۰ فروردین‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳۰ فروردین

روز ۳۱ فروردین‌ماه

 • رحلت آقا نجفی قوچانی (۱۳۲۳ ش)


رفتن به یادبودهای ۳۱ فروردین