یادبودهای دی ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای فروردین ماه  • یادبودهای اردیبهشت ماه  • یادبودهای خرداد ماه  • یادبودهای تیر ماه  • یادبودهای مرداد ماه  • یادبودهای شهریور ماه
 • یادبودهای مهر ماه  • یادبودهای آبان ماه  • یادبودهای آذر ماه  • یادبودهای دی ماه  • یادبودهای بهمن ماه  • یادبودهای اسفند ماه

روز ۱ دی‌ماه

رفتن به یادبودهای ۱ دی

روز ۲ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲ دی

روز ۳ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳ دی

روز ۴ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۴ دی

روز ۵ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۵ دی

روز ۶ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۶ دی

روز ۷ دی‌ماه

 • شهادت دست‌کم ۲۰ نفر از مردم در یورش مأمورین نظامی حکومت پهلوی به راهپیمایی مردم قزوین - سال ۱۳۵۷
 • تشکیل نهضت سوادآموزی به دستور امام خمینی - سال ۱۳۵۸
 • حملات ایذایی و شبیخون نیروهای ایرانی در سوسنگرد - سال ۱۳۵۹
 • گلوله باران اهواز توسط عراق - سال ۱۳۵۹


رفتن به یادبودهای ۷ دی

روز ۸ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۸ دی

روز ۹ دی‌ماه

 • روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در ایران
 • اعدام صدام حسین دیکتاتور عراق - سال ۱۳۸۵
 • اجرای آتش عراق بر روی شهرهای اهواز و دزفول - سال ۱۳۵۹
 • بمباران دهلران توسط عراق - سال ۱۳۵۹
 • اتصال جاده تدارکاتی نشوه ـ جوفیر توسط عراق - سال ۱۳۵۹
 • سالروز تظاهرات میلیونی مردم ایران در ۹ دی ماه در اعتراض به تظاهرات و آشوب در تاسوعا و عاشورا ی همان سال - سال ۱۳۸۸


رفتن به یادبودهای ۹ دی

روز ۱۰ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۰ دی

روز ۱۱ دی‌ماه

رفتن به یادبودهای ۱۱ دی

روز ۱۲ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۲ دی

روز ۱۳ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۳ دی

روز ۱۴ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۴ دی

روز ۱۵ دی‌ماه

رفتن به یادبودهای ۱۵ دی

روز ۱۶ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۶ دی

روز ۱۷ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۷ دی

روز ۱۸ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۸ دی

روز ۱۹ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۹ دی

روز ۲۰ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۰ دی

روز ۲۱ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۱ دی

روز ۲۲ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۲ دی

روز ۲۳ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۳ دی

روز ۲۴ دی‌ماهرفتن به یادبودهای ۲۴ دی

روز ۲۵ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۵ دی

روز ۲۶ دی‌ماه

 • جلب حمایت جامعه اقتصادی اروپا از دولت ریگان برای ارائه طرحی بمنظور پایان دادن به جنگ ایران و عراق
 • تشکیل کمیته هفت گانه وزرای ۷ کشور عربی بمنظور رسیدگی به تحولات جنگ عراق و اردن
 • فرار "محمدرضا پهلوی " از کشور


رفتن به یادبودهای ۲۶ دی

روز ۲۷ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۷ دی

روز ۲۸ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۸ دی

روز ۲۹ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۹ دی

روز ۳۰ دی‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳۰ دی