یادبودهای مرداد ماه

از دانش‌نامه فرهنگ ایثار , جهاد و شهادت
پرش به: ناوبری، جستجو
 • یادبودهای فروردین ماه  • یادبودهای اردیبهشت ماه  • یادبودهای خرداد ماه  • یادبودهای تیر ماه  • یادبودهای مرداد ماه  • یادبودهای شهریور ماه
 • یادبودهای مهر ماه  • یادبودهای آبان ماه  • یادبودهای آذر ماه  • یادبودهای دی ماه  • یادبودهای بهمن ماه  • یادبودهای اسفند ماه

روز ۱ مرداد‌ماه

رفتن به یادبودهای ۱ مرداد

روز ۲ مرداد‌ماه

  • دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۶۰ش)
  • عملیات غدیر جهت دفع مجدد تجاوز دشمن از مرزهای جنوبی در منطقه شلمچه (۱۳۶۷ش)
  • صدور اعلامیه مشترک علما در تأیید مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) (۱۳۴۲ ش)
  • برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب شهید محمدعلی رجایی (۱۳۶۰ش)
  • شهادت شهید قاسم احمدی در برخورد با تله دشمن در جاده کنه مشکه جاسوسان (۱۳۹۰ه.ش)
  • شهادت شهید قاسم قاسمی نصر آباد در برخورد با تله دشمن در جاده کنه مشکه جاسوسان (۱۳۹۰ه.ش)
  • برکناری و هلاکت ژنرال ماهر عبدالرشید فرمانده جنایتکار سپاه سوم ارتش بعث به دستور صدام (۱۳۶۷ه.ش)
رفتن به یادبودهای ۲ مرداد

روز ۳ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳ مرداد

روز ۴ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۴ مرداد

روز ۵ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۵ مرداد

روز ۶ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۶ مرداد

روز ۷ مرداد‌ماه

رفتن به یادبودهای ۷ مرداد

روز ۸ مرداد‌ماه

رفتن به یادبودهای ۸ مرداد

روز ۹ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۹ مرداد

روز ۱۰ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۰ مرداد

روز ۱۱ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۱ مرداد

روز ۱۲ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۲ مرداد

روز ۱۳ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۳ مرداد

روز ۱۴ مرداد‌ماهرفتن به یادبودهای ۱۴ مرداد

روز ۱۵ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۵ مرداد

روز ۱۶ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۶ مرداد

روز ۱۷ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۷ مرداد

روز ۱۸ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۸ مرداد

روز ۱۹ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۱۹ مرداد

روز ۲۰ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۰ مرداد

روز ۲۱ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۱ مرداد

روز ۲۲ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۲ مرداد

روز ۲۳ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۳ مرداد

روز ۲۴ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۴ مرداد

روز ۲۵ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۵ مرداد

روز ۲۶ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۶ مرداد

روز ۲۷ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۷ مرداد

روز ۲۸ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۸ مرداد

روز ۲۹ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۲۹ مرداد

روز ۳۰ مرداد‌ماه


رفتن به یادبودهای ۳۰ مرداد

روز ۳۱ مرداد‌ماه
رفتن به یادبودهای ۳۱ مرداد